شناسه : 158096322

بهره برداری از کارخانه ی تولید خوراک دام با حضور دکتر رضایی معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی


همزمان با سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان یزد , بهره برداری از کارخانه ی تولید خوراک دام با حضور دکتر رضایی معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد،همزمان با سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان یزد , بهره برداری از کارخانه ی تولید خوراک دام با حضور دکتر رضایی معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی آغاز شد.
کارخانه خوراک دام جامع گستر به ظرفیت ١۰۵ هزار تن با سرمایه گذاری ٣۰ میلیارد تومان و در زمینی به وسعت ٣۶ هزار مترمربع در بخش زارچ راه اندازی شد . این کارخانه زمینه ی اشتغال ۴۰ نفر بطور مستقیم و ١٨۰ نفر بطور غیر مستقیم را فراهم کرده است.


آدرس کوتاه :