شناسه : 1447444
در جلسه شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر شهرستان یزد

بر تشدید طرح مقابله با خرده فروشان مواد مخدر در سطح شهرستان تأکید شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد ،‌جلسه شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر شهرستان یزد به ریاست عزیزا...سیفی فرماندار تشکیل شد.
در جلسه شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر شهرستان یزد

عزیزا...سیفی در این جلسه با اشاره به رهنموده های مقام معظم رهبری در بحث مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت: باید همه دستگاهها با برنامه ریزی مناسب در جهت مبارزه با مواد مخدر تلاش نمایند تا این مطالبات رهبری هر چه بیشتر محقق شود.

فرماندار با بیان اینکه از طریق اقدامات پیشگیرانه می تواند درصد گرایش افراد به ویژه جوانان را به این مواد کاهش داد اظهار داشت: سازمانهای آموزش و پرورش ، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان می توانند در این مسیر گام بردارند.

وی با حساس خواند شرایط جغرافیایی کشور و همسایگی با افغانستان به عنوان مهم ترین تولید کننده مواد مخدر در سطح جهان خاطر نشان کرد: با تدابیر به کار گرفته شده و همچنین حضور قدرتمند نیروی انتظامی در مرزهای کشور ایران را به عنوان کشور پیشرو در امر مبارزه با مواد مخدر در سطح جهان شناسانده است.

سیفی خرده فروشان مواد مخدر را به عنوان مهم ترین عامل گسترش مصرف مواد مخدر در سطح استان و شهرستان دانست و بر برخورد قاطع با این افراد تأکید کرد.

در این جلسه مقرر شد طرح تشدید مقابله با خرده فروشان مواد مخدر در سطح شهرستان یزد از سر گرفته شود.

همچنین برنامه های پیشگیرانه با محوریت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات تهیه و اجرا شود.

 

آدرس کوتاه :