شناسه : 162331681

برگزاری کلاسهای توجیهی و آموزشی کاربران رایانه شعب اخذ رأی انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر یزد
آدرس کوتاه :