شناسه : 142246228

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت پسماند روستایی


دوره آموزشی مدیریت پسماند روستایی با حضور دهیاران ، اعضای شورای اسلامی بخش های مرکزی و زارچ شهرستان یزد در محل سالن همایش شهید بهشتی سازمان جهاد کشاورزی برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی یزد، دوره آموزشی مدیریت پسماند روستایی با حضور دهیاران ، اعضای شورای اسلامی بخش های مرکزی و زارچ شهرستان یزد در محل سالن همایش شهید بهشتی سازمان جهاد کشاورزی برگزار شد.

در این دوره آموزشی"ممیزی" کارشناس بهداشت محیط فرمانداری یزد و مدرس مبحث پسماند، به مرور قوانين مديريت پسماند پرداخت و به اين كه مديريت اجرايي كليه پسماندها غير از صنعتي و ويژه در شهرها و روستاها و حريم آنها به عهده شهرداري ها و دهياري ها و در خارج از حوزه و وظايف شهرداري ها و دهياري ها به عهده بخشداري هاست نيز اشاره كرد.

وي به اهميت دفن بهداشتي مواد زائد جامد در شهر و روستا پرداخت و روش هاي مديريت پسماند و دفن بهداشتي را تشريح كرد و نمونه اي از پسماند خطرناك و نحوه برخورد  و دفن آن را براي حضار جلسه بيان نمود.

در ادامه به به طرح تفكيك از مبدا اشاره و  خطرات بهداشتي ناشي از عدم مديريت پسمانده ها را نيز برشمرد و نكاتي در خصوص بازيافت از مبدا و كاهش توليد زباله براي افراد حاضر در جلسه توضيح داد.

 






آدرس کوتاه :