شناسه : 158827416

برگزاری نشست پیشگیری ومقابله با ویروس کرونا شهرستان یزد


به ریاست فرماندارنشست پیشگیری ومقابله با ویروس کرونا شهرستان یزد برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد،به ریاست سیدمحمد رستگاری فرماندار یزد و حضور معاون برنامه ریزی وتوسعه فرمانداری ،روسا ومسئولین  اتحادیه ها ی  صنفی مربوطه  ونماینده مرکز بهداشت شهرستان نشستی  در خصوص بازگشایی رستورانها ومراکز شهر بازی ها با رعایت پروتکلهای بهداشتی  واصل فاصله گذاری اجتماعی در محل سالن ولایت فرمانداری یزد برگزارشد.


آدرس کوتاه :