شناسه : 162000495

برگزاری نشست پیشگیری ومقابله با ويروس کرونا ی شهرستان یزد


به ریاست فرماندار یزدنشست پیشگیری ومقابله با ويروس کرونا ی شهرستان در سالن ولایت فرمانداری یزد برگزارشد.

به ریاست سید محمدرستگاری فرماندار یزد، دکتر دهقانی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهيد صدوقی یزد،معاون برنامه‌ریزی وتوسعه فرمانداری، رییس اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان،رییس واعضای هیات رییسه اتاق اصناف مرکز استان وروسای اتحادیه های صنفی شهرستان نشست پیشگیری ومقابله با ويروس کرونا  شهرستان باتوجه به شروع موج جدید بیماری کرونا وقرمزشدن وضعیت شیوع کروناواعمال محدودیت های جدیددرمحل سالن ولایت فرمانداری یزد برگزارشد.

 


آدرس کوتاه :