شناسه : 160024125

برگزاری نشست طرح احداث کانال تاسیسات مشترک در بازار یزد


نشست طرح احداث کانال تاسیسات مشترک در بازار یزدبه ریاست فرماندار یزد و حضور معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ،مدیران شهرداری و شرکتهای مخابرات ،برق و آب منطقه ای شهرستان وبرخی از کارشناسان واعضای هیات امنای بازار در سالن ولایت فرمانداریزد برگزارشد .

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد ؛در این نشست سید محمد رستگاری فرماندار یزد بر لزوم استفاده از تاسیسات مشترک شهری تاکید کرد و گفت  ، اگراحداث کانال تاسیسات مشترک  بطول 70متر در بازاربا همکاری بین بخشی و وحدت رویه میان دستگاهها بصورت دقیق و کارشناسانه انجام نشود مشکلات فراوانی را ایجاد می کندوبایدبا مطالعه و برنامه ریزی دقیق این طرح  انجام پذیرد تا کانال مشترک ایجاد شده بالاترین ضریب ایمنی  و کارایی را داشته باشد .
فرماندار یزد در ادامه بیان داشت : احداث کانال‌های مشترک شهری از حفاری‌های گوناگون جلوگیری می کندو احداث آنها در شهر یزد ضرورت دارد و تنها موضوع زیباسازی در آن مطرح نیست.
همچنین اعضای حاضر در جلسه به بیان دیدگاههای خود در این خصوص پرداختند و پس از بحث و تبادل نظردر پایان مصوباتی اتخاذ شد .


آدرس کوتاه :