شناسه : 162262524

برگزاری نشست ساماندهی امور اتباع و مهاجرین خارجی شهرستان یزد


نشست ساماندهی امور اتباع و مهاجرین خارجی(کمیته راهبری وهمبستگی اجتماعی مهاجرین واتباع خارجی شهرستان) با موضوع آموزش اتباع در محل سالن ولایت فرمانداری یزد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد،این جلسه با حضور سید محمد رستگاری فرماندار یزد ،سعید پرویزی مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری ،معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری ونمایندگانی از سازمان تبلیغات اسلامی،سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری ،فرماندهی انتظامی وودیگر اعضا برگزار شد.

سیدمحمد رستگاری فرماندار یزد در این جلسه اظهار داشت: ساماندهی اتباع ومهاجرین خارجی طبق یک چهارچوبی مشخص باتوجه به قوانین،دستورالعمل وسیاستها بصورت گام به گام و تدریجی وبا هماهنگی دستگاهای ذیربط با اداره اتباع ومهاجرین خارجی در حال انجام است وطبق گزارش های ارائه شده نتایج مطلوبی را هم داشته است.

فرمانداریزد همچنین مبحث آموزشی اتباع را مهم دانست وخواستار  آموزش مسائل بهداشتی ، اجتماعی وحقوق شهروندی  به اتباع با همکاری وهم افزایی دستگاه‌های  مربوطه شد.

در ادامه جلسه پس از بحث و تبادل نظر در خصوص مسایل و مشکلات موجود راهکارهایی ارائه و تصمیمات به صورت مصوبه اتخاذ شد که مقرر گردید پیگیریهای لازم در این خصوص به عمل آید.


آدرس کوتاه :