شناسه : 158677416
به صورت حضوری :

برگزاری فرآیندآموزش تحویل صندوق و دیگر اقلام انتخاباتی به نمایندگان فرماندار


فرآیند آموزش تحویل صندوق شعب اخذ رای و دیگر اقلام انتخاباتی با نمایندگان فرمانداریزد برگزار گردید.

فرآیند آموزش تحویل صندوق شعب اخذ رای  و دیگر اقلام انتخاباتی با نمایندگان فرمانداریزد برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزدامروزچهارشنبه مورخ 30/11/98 با حضورسید محمد رستگاری فرماندارورییس هیات اجرایی انتخابات شهرستان یزد وبرخی از مسئولین ستاد انتخابات شهرستان فرایندآموزش  تحویل صندوق ،دستگاه احراز هویت و دیگر اقلام انتخاباتی  در محل مخزن صندوقهای اخذ رای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی  به نمایندگان فرماندار در شعب اخذ رای وآشنایی بیشتربا وظایف خوددر روز انتخابات  برگزار گردید.


آدرس کوتاه :