شناسه : 158843517

برگزاری سومین جلسه کارگروه نظارت و رسیدگی به مسائل و مشکلات بانکی اصناف یزد


در این جلسه هیات رئیسه اتاق اصناف مرکز استان خواستار حذف سوابق وجریمه چکهای برگشتی و همچنین پرداخت تسهیلات بیشتر با اقساط بلند مدت به اصناف آسیب دیده از بحران کرونا شدند.

به گزارش روابط عمومی فرماندار  یزد در این جلسه که باحضورسیدمحمدرستگاری فرماندار یزد ،محمد رضایی مدیریت  امور شعب بانکهای ملی استان یزد ،معاون برنامه ریزی وتوسعه فرمانداری ، هیات رئیسه اتاق اصناف مرکز استان برگزار شد مسائل و مشکلات بانکی صنوف مورد بحث و بررسی قرار گرفت وتصمیمات لازم اتخاذ شد.
⭕️شایان ذکر است در این جلسه هیات رئیسه اتاق اصناف مرکز استان خواستار حذف سوابق وجریمه چکهای برگشتی  و همچنین پرداخت تسهیلات بیشتر با اقساط بلند مدت به اصناف آسیب دیده از بحران کرونا شدند.


آدرس کوتاه :