شناسه : 157770493
به مناسبت بزرگداشت هفته دولت:

برگزاری دیدار وملاقات مردمی در فرمانداری یزد


به مناسبت بزرگداشت هفته دولت وضرورت توجه به مردم داری ومردم مداری، دیدار و ملاقات مردمی فرماندار،معاونین فرماندار و کارشناسان فرمانداری یزد درمحل سالن ولایت فرمانداری شهرستان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، به مناسبت بزرگداشت هفته دولت وضرورت توجه به مردم داری ومردم مداری وبا هدف تسهیل در دیدار و ملاقاتهای مردمی و اجرای طرح درهای باز ملاقات مردمی فرماندار،معاونین فرماندار و کارشناسان فرمانداری  در دومین روز هفته دولت در سالن ولایت فرمانداری شهرستان برگزار شد .
گفتنی است برگزاری این دیدارهای مردمی بدون تعیین وقت قبلی و بصورت چهره به چهره  انجام شد .


آدرس کوتاه :