شناسه : 159201713

برگزاری دومین جلسه شورای مسکن شهرستان یزد


با ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری یزد دومین جلسه شورای مسکن شهرستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد در این جلسه  آخرین وضعیت زمین های اختصاص یافته در شهرستان یزد به منظور اجرای طرح اقدام ملی مسکن بررسی و گزارشی از آخرین وضعیت تامین خدمات زیربنایی توسط دستگاه های خدمت رسان و  بند۱و۳مصوبه اولین جلسه شورای مسکن شهرستان توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان ارائه شدو پس از بحث وتبادل نظر در خصوص مسائل مطرح شده تصمیمات لازم اتخاذ شد.


آدرس کوتاه :