شناسه : 158868513

برگزاری جلسه گزارش نشست های مردمی در محلات شهرستان یزد


به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری یزد نشست ارائه گزارش بررسی مصوبات نشست های مردمی در محلات شهرستان یزد توسط مسئولین مربوطه در محل فرمانداری یزد برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد ،به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری یزد نشست  ارائه گزارش بررسی مصوبات نشست های مردمی در محلات شهرستان یزد توسط مسئولین مربوطه در محل فرمانداری یزد برگزارشد.

در این نشست گزارش عملکرد و آخرین  اقدامات  در خصوص مصوبات نشست های مردمی در محلات توسط مسئولین دستگاههای ذیربط  ارائه شد.


آدرس کوتاه :