شناسه : 158991690

برگزاری جلسه کمیته فنی کارگروه آرد ونان شهرستان یزد


هفتمین جلسه کمیته فنی کار گروه آرد و نان شهرستان یزد در محل فرمانداری یزد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد،به ریاست "سید علی حسینی منش" معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری واعضای کار گروه هفتمین جلسه کمیته فنی کار گروه آرد و نان شهرستان یزد با دستورکار بررسی درخواست ها درسالن ولایت فرمانداری یزد برگزارشد.


آدرس کوتاه :