شناسه : 158363995

برگزاری جلسه کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات شهرستان یزد


به ریاست فرماندار یزدجلسه کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات شهرستان یزد برگزار شد .

 به ریاست فرماندار یزدجلسه کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات شهرستان یزد برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد:سید محمد رستگاری فرماندار یزد د راین جلسه بر اهمیت فناوری اطلاعات در انتخابات اشاره و بر بررسی نرم افزارهای مورد نیاز، آموزش کارکنان و مشکلات قابل پیش بینی،ساماندهی وضعیت امنیت اطلاعات تاکید و بیان کرد: بخش عظیمی از فعالیتهای اجرایی انتخابات مربوط به حوزه فناوری اطلاعات می باشد ودر این زمینه از نیروهای متخصص و زبده در حوزه فناوری اطلاعات به عنوان سرگروه، کاربر شعبه و دیگر مسئولیتها در این کمیته استفاده می شود.

فرماندار یزد افزود :بیشتر فرایند  انتخاباتی به صورت رایانه ای  برگزار می شودلذا ضرورت آموزش جامع ، مدون وبرنامه ریزی شده بیش از پیش احساس می شود که در  این زمینه باید آموزش در راستای امانتداری و قانونمداری اجرا شود.

وی همچنین گفت: ضروری است اعضای کمیته فناوری اطلاعات با استفاده از تمامی ظرفیت ها نسبت به اجرای صحیح برنامه های این حوزه تلاش کنند.

در این جلسه  مباحثی از قبیل وضعیت زیرساخت های مخابراتی شعب اخذ رای و همچنین بررسی مشکلات و تسریع در جهت رفع آنها  و....مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
آدرس کوتاه :