شناسه : 159295711

برگزاری جلسه کمیته اجتماعی کار گروه ساماندهی اتباع و مهاجرین خارجی شهرستان یزد


با ریاست علیرضا جدیدی معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی فرمانداری یزد جلسه کمیته اجتماعی کار گروه ساماندهی اتباع و مهاجرین خارجی در سالن ولایت فرمانداری یزد برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد،با ریاست علیرضا جدیدی معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی فرمانداری یزد وحضوربرخی ازاعضای شورای اسلامی شهر یزد ومعتمدین محلی جلسه ساماندهی اتباع خارجی در محله اکبر آباد یزد در سالن ولایت فرمانداری یزد برگزارشد.


آدرس کوتاه :