شناسه : 159828016

برگزاری جلسه کارگروه اشتغال شهرستان یزد


به ریاست معاون برنامه ریزی وتوسعه فرمانداری یزد جلسه کار گروه اشتغال شهرستان بصورت ویدئو کنفرانس در محل فرمانداری یزد برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، در این جلسه که بصورت غیر حضوری و ویدئو کنفرانس برگزار شد جذب اعتبارات اشتغال مددجویان مناطق یک و دو کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان  بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.


آدرس کوتاه :