شناسه : 158985898

برگزاری جلسه پیگیری مصوبات جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهر یزد


جلسه پیگیری مصوبات جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهر یزد در محل فرمانداری یزدبرگزارشد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، با ریاست علیرضا جدیدی معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی فرمانداری یزد وحضور مسئولین ذیربط جلسه پیگیری  مصوبات جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهر یزد با دستور کار اصلاح   بافت پیرامون کتابخانه های مرکزی یزد،بررسی موضوع جانمایی سالن کنفرانس کتابخانه وزیری ومرمت کتابخانه تاریخی رسالت شهید  برگزار  وپس از بحث وگفتگو در خصوص مسائل مطروحه ،تصمیماتی در خصوص اجرای اقدامات عملیاتی لازم در راستای مصوبات جلسات اخیر اتخاذ شد.


آدرس کوتاه :