شناسه : 158785131
به رياست معاون برنامه يزي و توسعه فرمانداري يزد:

برگزاری جلسه هماهنگی و تعیین تکلیف واگذاری های اراضی دولتی شهرستان یزد


جلسه هماهنگی و تعیین تکلیف واگذاری های اراضی دولتی شهرستان یزد به رياست معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری و حضور رئيس اداره فني و امور عمراني فرمانداري ،رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان، بخشدار مرکزی ، ریاست جهاد کشاورزی ، معاون اداره منابع طبیعی و آبخیزداری و مدیران عامل مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی شهرستان یزد در سالن جلسات ولايت فرمانداری برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد ،در این جلسه در خصوص واگذاری های اراضی ملی شهرستان از ابتدای انقلاب تاکنون  بحث و تبادل نظر شد که در این ارتباط  محمدرضا خلف باغی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان، پیشنهاد نمود، لیست تمامی واگذاری های کشاورزی و غیرکشاورزی شهرستان تجمیع شده و پس از بروزرسانی این لیست و حذف موارد خلع ید شده، بررسی مجدد صورت پذیرد.
وی افزود: این سازمان آمادگی دارد هرگونه همکاری در راستای تعیین تکلیف اراضی مذکور داشته باشد و از توان مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی خود استفاده نماید.
در پایان اين  نشست مقرر گردید، در جهت تسریع و تسهیل فرآیند مذکور، کمیته ای تخصصی متشکل از ارگان های ذیربط تشکیل شده و پس از فازبندی مراحل کار، بصورت هفتگی گزارش روند پیشرفت اقدامات صورت گرفته به معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری يزد ارسال گردد.


آدرس کوتاه :