شناسه : 160001580

برگزاری جلسه كارگروه اجتماعي، فرهنگي، سلامت و زنان خانواده شهرستان یزد


به رياست فرماندار يزد جلسه كارگروه اجتماعي، فرهنگي، سلامت و زنان خانواده با موضوع ساماندهي اتباع خارجي در محله گازرگاه يزدو با حضور معتمدين محله در سالن ولایت فرمانداری یزد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری يزد :در اين جلسه سید محمد رستگاری فرماندار يزداظهار داشت :  ساماندهي اتباع مجاز در محلات شهر به‌عنوان كار مهم و جدي تلقي مي‌گردد كه با همكاري و همراهي افراد ساكن در همان محلات امكان پذير مي باشد.
وی افزود: در همه حوزه‌هايي كه فلوچارت تهيه شده است وارد شده‌ايم و خوشبختانه با همراهي مسؤلين مرتبط اقدامات تاثيرگذاري انجام شده است ودر كميته اجتماعي، محلات متعددي اعلام آمادگي كرده‌اند كه درحال پي‌گيري مي باشد.
فرماندار یزد تاکید کرد:اتباع غيرمجاز بايد طرد بشوند و متخلفين اتباع مجاز نيز كارت آنها ابطال خواهد شد.
همچنین درادامه فرماندار یزد در خصوص فلوچارت كميته‌هاي كارگروه ساماندهي اتباع خارجي، تشكيل كانون ساماندهي اتباع خارجي در محلات ، بررسي و شناسايي اتباع مجاز و غيرمجاز ساكن در محله ، برنامه‌ريزي براي ساماندهي و برگزاري كلاس‌هاي آموزشي در حوزه‌هاي مختلف.... وهمچنين اقداماتي كه مي بايست در محله (تشكيل كانون ساماندهي اتباع محله در جهت شناسايي اتباع خارجي ، برگزاري جلسه با اتباع مجاز محله در راستاي ارتقاي شرايط حضور اتباع مجاز ساكن در محل و برگزاري دوره‌هاي آموزشي) انجام پذيردتوضيحات لازم را به مدعوين ارائه نمود كه  پس از بحث وتبادل نظر پيرامون مسائل مطرح شده تصميماتي لازم اتخاذ شد .


آدرس کوتاه :