برگزاری جلسه قطع اشجار

جلسه قطع اشجار بخش مرکزی یزد به رياست بخشدار و با حضور رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان، و ديگر اعضاء در سالن جلسات بخشداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد،جلسه قطع اشجار بخش مرکزی یزد به رياست بخشدار و با حضور رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان، و ديگر اعضاء در سالن جلسات بخشداری برگزار شد
در اين جلسه محمدحسین پاکدل ضمن تاكيد بر حفظ و حراست از باغات روستاهای بخش مرکزی گفت: باغات و فضاهاي سبز نگین بخش هستند و به همين خاطر برخی از روستاهای بخش به لحاظ باغات زیبا و آب و هوای خوب در بين ديگر روستاهای شهرستان زبانزد می باشد. لذا بايد از اين نعمت خدادادي با تمام توان حفاظت شود
وي افزود: بايد بين كساني كه براي تخريب باغات و قطع درختان اقدام ميكنند و کسانی که دوست دار فضاهای سبز و ایجاد و توسعه آن هستند تبعيض قائل شويم و با افراد خاطی برخوردقانوني صورت گيرد.