شناسه : 159560388

برگزاری جلسه فرماندار یزد با مدیرکل آموزش و پرورش استان


جلسه فرماندار یزد با مدیر کل آموزش پرورش استان و مدیران نواحی آموزش و پرورش شهرستان در ارتباط با بررسی مشکلات آموزشی به دلیل شیوع بیماری کرونا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، در این جلسه که مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری ؛معاون درمان دانشگاه علوم پرشکی و جمعی  مسئولان ذیربط و خیرین سلامت  نیز حضور داشتند  در خصوص برخی مشکلات آموزشی به دلیل شیوع بیماری کرونا،عدم دسترسی برخی ازدانش آموزان  از آموزش در فضای مجازیبدلیل  نداشتن تبلت ، گوشی های هوشمند و اینترنت وتوزیع  لوح های فشرده حاوی آموزش معلمان برای این دانش آموزان  و...بحث و تبادل نظر شد وتصمیمات لازم اتخاذ گردید.


آدرس کوتاه :