شناسه : 158793789

برگزاری جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان یزد


به ریاست فرماندار یزد اولین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان یزد در سال جاری برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد : به ریاست سید محمد رستگاری فرماندار یزد و اعضای شورا اولین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان یزد در سال جاری با موضوع بررسی موضوع فروش و عرضه مواد مخدر در منطقه حسن آباد در محل سالن ولایت فرمانداری یزد برگزار شد.


آدرس کوتاه :