شناسه : 159052923

برگزاری جلسه شورای هماهنگی ترافیک شهرستان یزد


به ریاست محمد جواد آقایی معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری یزد و با حضور اعضای جلسه شورای هماهنگی ترافیک شهرستان یزد در محل فرمانداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، در این جلسه پس از بررسی تصمیمات کمیته فنی ترافیک و نامه های وارده ، مشکلات ترافیکی پل حسین آباد ریسمانی به جاده دهنو، فاز دوم طرح مسیرحدفاصل بلوار کشاورز تا بلوار فقیه خراسانی شاهدیه، طرح ترافیکی اتصال بلوار دعایی به جاده کنارگذر زارچ و طرح ساماندهی ترافیکی خیابان شهید جعفری حمیدیا  نیز بررسی شد.


آدرس کوتاه :