برگزاری جلسه شورای ترافیک شهرستان یزد

به منظور بررسی مسائل و مشکلات ترافیکی و هم اندیشی در خصوص حل این مسائل جلسه شورای ترافیک شهرستان به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و سایر اعضای این شورا در محل فرمانداری یزد برگزار شد.

به منظور بررسی مسائل و مشکلات ترافیکی و هم اندیشی در خصوص حل این مسائل جلسه شورای ترافیک شهرستان به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و سایر اعضای این شورا در محل فرمانداری یزد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد:به ریاست  محمد جواد آقایی معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و حضور محمد حسین پاکدل بخشدار مرکزی یزد و سایر اعضا جلسه شورای ترافیک شهرستا ن یزد با دستور کار بررسی طرح هندسی ورودی شهرک مسکن مهر روستای سید میرزا و تصمیمات کمیته فنی ترافیک و نامه های واره به دبیرخانه برگزار شد و در پایان پس از هم اندیشی با اعضای حاضر در جلسه و کارشناسان مربوطه  تصمیمات لازم اتخاذ گردید .