شناسه : 158845891

برگزاری جلسه ستاد ساماندهی اتباع ومهاجرین خارجی شهرستان یزد


به ریاست علیرضا جدیدی معاون سیاسی ، امنیتی واجتماعی فرمانداری یزد جلسه ستاد ساماندهی اتباع ومهاجرین خارجی شهرستان یزد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد،در این جلسه برنامه ریزی برای گشت مشترک اتباع خارجی در سطح شهرستان یزد انجام پذیرفت .


آدرس کوتاه :