شناسه : 158745735
درجهت اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی

برگزاری جلسه بررسي ساعت فعاليت اصناف مجاز شهرستان یزد


به ریاست سید علی حسینی منش معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری یزدنشستی با حضوررمعاون سازمان صمت، رئیس و هیات رئیسه اتاق اصناف ورؤسای اتحادیه های صنفی شهرستان درسالن ولایت فرمانداری یزد برگزارشد.

به ریاست سید علی حسینی منش معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری یزدنشستی با حضوررمعاون سازمان صمت، رئیس  و هیات رئیسه اتاق اصناف ورؤسای اتحادیه های صنفی شهرستان درسالن ولایت فرمانداری یزد برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد :درجهت اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی با هدف جلوگیری از شیوع بیماری کروناجلسه ای باحضور رييس وهیات رئیسه اتاق اصناف و رؤسای اتحاديه هاي صنفي شهرستان به منظور بررسي ساعت فعاليت اصناف مجاز در محل سالن ولايت فرمانداري یزد برگزار شدوتصمیمات لازم اتخاذ شد.


آدرس کوتاه :