شناسه : 142111403

برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی در مدارس استان یزد


همزمان با سراسر کشور بیست و یکمین دوره انتخابات شورای دانش آموزی در آموزشگاه دخترانه دکتر بتول امام حسینی با حضور سرپرست فرمانداری یزد، برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد ، بیست و یکمین انتخابات شورای دانش آموزی استان امروز صبح با حضور "عباس حیدری"سرپرست فرمانداری یزد، در دبیرستان دخترانه دکتر بتول امام حسینی توسط دانش آموزان انجام شد.

"عباس حیدری"سرپرست فرمانداری یزد با تأکید بر اینکه شورای دانش آموزی یک نمادی از دموکراسی ست که به همت دانش آموزان انجام می شود،اظهار داشت : دانش آموزان با شرکت در انتخابات شوراهای دانش آموزی مشارکت اجتماعی و حضور در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی را تمرین می کنند.

" عباس حیدری " ضمن اینکه شورای دانش آموزی را بازوی توانمند و مشورتی مدارس و جامعه دانست که تمرین صبوری، تحمل نظرات مقابل را در شورا های دانش آموزی فرا میگیرند،افزود : دانش آموزان سعی کنند دیدگاههای سیاسی ، اجتماعی مختلف را مطالعه و تحلیل کنند تا در سرنوشت خودشان اثرگذار باشند.

سرپرست فرمانداری یزد با اشاره به ظرفیت متعدد دانش آموزان در حوزه های علمی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اذعان داشت: می توان از نیروی جوان که دارای قدرت نبوغ و خلاقیت است برای پیشرفت جامعه استفاده کنیم به شرط آنکه این نسل آینده ساز، مطالبه گری را فرا بگیرند و با پرورش قدرت تحلیل و استفاده از بارش افکار، نه اتکا به فکر خود یا محدود کردن اندیشه اش به یک جریان خاص ، توان به چالش کشیدن و مشاوره هوشمندانه مسئولین را در خود تقویت کند.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد نیز عنوان كرد: این انتخابات با حضور 200 هزار نفر از دانش آموزان مقاطع سوم ابتدایی و بالاتر برگزار شد.

" علی سرداری "  افزود: از 35 هزار داوطلب، هشت هزار و 500 نفر به عنوان اعضای شورای دانش آموزی مدارس انتخاب می شوند.

وی با بیان اینکه به نسبت تعداد دانش آموزان هر مدرسه اعضای شورای مدرسه تعیین می شود، اظهار داشت: نتیجه نهایی شوراها، مجلس دانش آموزی است که هر 2 سال یکبار از برگزیدگان شوراها طی انتخاباتی شکل می گیرد.

سرداری در ادامه هدف از برگزاری انتخابات یاد شده را تقویت روحیه مسئولیت پذیری، مشورت دهی، تصمیم گیری و ایجاد روحیه اعتماد به نفس در میان دانش آموزان بیان کرد و گفت: شورای دانش آموزی گامی در جهت تمرین مشارکت اجتماعی و استفاده از توانمندی ها و زمینه ای برای ایجاد و تقویت روحیه مشارکت پذیری آنان به شمار می رود.

گفتنی است ، فرآیند انتخابات یادشده شامل داوطلب شدن دانش آموزان 10 روز قبل از انتخابات، تبلیغات داوطلب در محیط مدرسه، برگزاری انتخابات، اعلام نتایج، تشکیل شورا و انجمن های مربوطه است.

همچنین اولین انتخابات الکترونیکی  شورای دانش آموزی در دبیرستان نمونه رسولیان ناحیه یک یزد نیز برگزارشد.


آدرس کوتاه :