شناسه : 158850851

برگزاري ‌جلسه كارگروه اجتماعي، فرهنگي، سلامت، زنان و خانواده شهرستان يزد


به رياست معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي فرمانداري يزد‌جلسه كارگروه اجتماعي، فرهنگي، سلامت، زنان و خانواده شهرستان يزد با دستور كار كميته سلامت روان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد ،با توجه به فراگير شدن مباحث افسردگي دركانون گرم خانواده‌ها به علت بيماري كرونا برنامه‌هاي نشاط اجتماعي مبني بر ايجاد شادي براي برگشتن روحيه نشاط مردمي لازم مي باشدبه همين منظور نشست كارگروه اجتماعي، فرهنگي، سلامت، زنان و خانواده شهرستان يزددر محل فرمانداري يزد برگزار شد كه اقدامات انجام شده توسط دستگاه هاي مربوطه شهرستان  به شرح ذيل مطرح شد .
* با توجه به فوت 181 نفر بيمارمبتلا به كرونا در شهرستان يزد، انجام جلسات مشاوره سوگ براي بازماندگان آنها به تعداد 285 نفر همچنين ارسال بسته‌هاي سلامت براي خانواده‌هاي متوفيان از اقدامات مهم مركز بهداشت شهرستان تلقي مي‌شود.
* پاسخگويي مشاوران مجرب با عنوان صداي مشاور با شماره تلفن 1480، اورژانس اجتماعي با شماره تلفن 123، شماره تلفن 4030 مربوط به خدمات سلامت روان مركز بهداشت

*آموزش كنترل استرس و اضطراب به معلمان، مشاوران، مددكاران كميته امداد امام خميني (ره)

*تشكيل تيم پژوهشي براي انجام تحقيقات با عنوان" بررسي حمايت‌هاي اجتماعي ادراك شده روي سلامت روان زنان سرپرست خانوار" با پي‌گيري مشاوران كميته امداد امام خميني (ره)

* توجه خاص با آموزش‌هاي خانواده‌هاي متوفيان كرونا

* برگزاري جلسات مشاوره سوگ و اقدامات ديگر بدون هزينه مي باشد.
درپايان پس از بحث و تبادل نظر تصميمات لازم اتخاذ شد .


آدرس کوتاه :