شناسه : 159167410

برگزاري هشتمين جلسه ستاد راهبري ومدیریت اقتصاد مقاومتي شهرستان يزد


با رياست فرماندار يزد هشتمين جلسه ستاد راهبري ومدیریت اقتصاد مقاومتي شهرستان يزد برگزار شد .

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد ؛در اين جلسه در خصوص مشكلات و مطالبات قرادادها و همچنين نحوه دريافت مجوزهاي فعاليت هاي اقتصادي و...برخي از شركت هاي دانش بنيان پارك علم و فن اوري بحث وتبادل نظر شد و در نهايت تصميمات لازم  اتخاذ شد .


آدرس کوتاه :