شناسه : 158822390

برگزاري نشست شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان یزد


به رياست فرماندار يزد وحضور اعضاي شورا نشست شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان يزد برگزار شد .

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد : به رياست فرماندار يزد وحضور اعضاي شورا  نشست شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان يزد با دستور جلسه بررسي مسائل زيست محيطي پيرامون تصفيه خانه فاضلاب يزدبرگزار شد .
سید محمد رستگاری فرماندار يزد در اين جلسه  با اشاره به اقدامات انجام يافته در زمينه انتقال پساب تصفيه شده و ساير اقدامات كنترلي رشد و تكثير پشه برلزوم جديت بيشتر براي انتقال پساب تصفيه شده  اختصاص داده شده به شركت سرب و روي بهادران ،استفاده از ظرفيت دستگاه هاي استان براي كنترل و كاهش كانون هاي رشد و تكثير پشه در منطقه ،ضرورت برنامه ريزي اقدامات كوتاه مدت و بلند مدت براي مبارزه با پشه و انتقال پساب ،برخورد قانوني با صنايع آلاينده متخلف توسط حفاظت محيط زيست و ارائه نتيجه موارد رسيدگي به فرمانداري جهت طرح در شوراي تامين شهرستان تاكيد كرد.
سپس هر یک از حاضرین در جلسه نظرات وپیشنهادات خود را ارائه دادند. وپس از بحث وتبادل نظر پيرامون مسائل مطرح شده تصميماتي لازم  اتخاذ شد.


آدرس کوتاه :