شناسه : 136073579

برگزاري مراسم روز شكوفه ها


با حضور معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي فرمانداري و مديركل آموزش و پرورش استان، آيين بازگشايي مدارس و روز شكوفه ها در دبستان شهيد بستاني برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد محمد علي جعفري به اتفاق دانافر مدير كل آموزش و پرورش استان، سفيد رييس شوراي شهر يزد، اسماعيلي مدير آموزش و پروش ناحيه 2 و مسئولين شهرستان در آيين بازگشايي مدارس و روز شكوفه هاي دبستان شهيد بستاني ناحيه 2 آموزش و پرورش شركت كرد .

گزارش تصويري در ذيل خبر مي باشد:


آدرس کوتاه :