شناسه : 41240628

برگزاري دوره هاي آموزشي ويژه شوراهاي اسلامي و دهياران روستاهاي بخش مركزي


دوره هاي آموزشي ويژه شوراهاي اسلامي و دهياران روستاهاي بخش مركزي شهرستان يزد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، حسين عسكرزاده با اعلام دوره هاي آموزشي ويژه اعضاي شوراهاي اسلامي و دهياران روستاهاي بخش مركزي برگزار شد افزود: اين دوره به منظور افزايش آگاهي دهياران و روساي شوراهاي اسلامي روستاهاي بخش مركزي شهرستان در راستاي توجيه بهره برداران كشاورزي انجام شده است.

بخشدار مركزي يزد اظهار داشت: در اين دوره آموزشي كه به مدت سه روز در مركز علمي كاربردي ملاصدار برگزار شد موضوعاتي نظير شیوه های نوین آبیاری ،سموم و آفت کش ها و اصول ایمنی کار با آن ،تغییر کاربری اراضی کشاورزی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

عسكرزاده تصريح كرد: اين دوره هاي آموزشي در راستاي ارتقاء سطح دانش هر چه بيشتر اعضاي شوراهاي اسلامي و دهياران در استفاده از ظرفيت ها و پتانسيل هاي روستاهاي بخش مركزي برگزار شده است.

شايان ذكر است اين دوره هاي آموزشي به همت بخشداری مرکزی یزد و مشارکت مديريت جهاد کشاورزی شهرستان صورت گرفت. 
آدرس کوتاه :