شناسه : 155345399

برگزاري جلسه وضعيت آب روستاهاي بخش مركزي شهرستان


به رياست فرمانداريزد جلسه وضعيت آب روستاهاي بخش مركزي شهرستان يزد برگزار شد .

به رياست فرمانداريزد جلسه  وضعيت آب روستاهاي بخش مركزي شهرستان يزد برگزار شد .

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد؛ اين جلسه كه به رياست "سيد محمد رستگاري" فرماندار، محمد جواد آقايي معاون هماهنگي امور عمراني فرمانداري ، محمد حسين پاكدل بخشدار مركزي يزد ،محمد فاتحي مدير عامل شركت آبفار استان و روساي شوراهاي اسلامي و دهياريهاي روستاهاي بخش مركزي يزد برگزار شد گزارش شركت آبفار از وضعيت كلي تامين و توزيع آب روستاهاي بخش مركزي  ارائه و در اين خصوص بحث و تبادل نظر شد .

 

 

 

 


آدرس کوتاه :