شناسه : 159060350

برگزاري جلسه كميته اجتماعي كارگروه ساماندهي اتباع ومهاجرين خارجي شهرستان يزد


با رياست معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي فرمانداري يزد جلسه كميته اجتماعي كارگروه ساماندهي اتباع ومهاجرين خارجي شهرستان يزد با دستور كار ساماندهي اتباع خارجي در محله گنبد سبز در محل فرمانداري يزدبرگزار شد .

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد :با رياست عليرضا جديدي معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي فرمانداري يزد  ،مسئولين مربوطه و حضور معتمدين محلي(محله گنبد سبز) جلسه كميته اجتماعي كارگروه ساماندهي اتباع  ومهاجرين خارجي شهرستان يزد با دستور كار سامانداهي اتباع خارجي در محله گنبد سبزدر سالن ولايت فرمانداري يزد برگزار شد .
در ابتداي  اين جلسه عليرضا جديدي در خصوص فلوچارت كميته‌هاي كارگروه ساماندهي اتباع خارجي شهرستان يزدتوضيحاتي بيان نمود و به تشريح تشكيل كانون ساماندهي اتباع خارجي در محلات با حضور معتمدين، ائمه جماعات، پايگاه‌هاي بسيج، نمايندگان فرمانداري، شوراي اسلامي شهر، اداره كل اتباع و مهاجرين خارجي، كانون فرهنگي مساجد، دفاتر تسهيل گري و توسعه محلي، سازمان‌هاي مردم نهاد محله، دفاتر بازآفريني شهري، مراكز نيكوكاري كميته امداد و... در صورت فعال بودن در محله پرداخت وخواستار بررسي و شناسايي اتباع مجاز و غيرمجاز ساكن در محله و نيز مالكين منازل با همكاري متصديان معاملات املاك منطقه و ارسال مشخصات به فرمانداري توسط كانون ساماندهي اتباع محله شدكه معتمدين حاضر در جلسه ضمن استقبال از فلوچارت تهيه شده توسط فرمانداري شهرستان يزد براي تشكيل كانون ساماندهي اتباع  محله اعلام همكاري نمودند .
در پايان پس از بحث و تبادل نظر تصميماتي اتخاذ شد كه بنگاه‌هاي املاك  مجاز در منطقه گنبدسبز ملزم به تكميل فرم‌هاي تهيه شده مرتبط با"نظارت بر منع سكونت اتباع غيرمجاز" براي اخذ تعهدات لازم مي‌باشندوهمچنين  شهرداري، شوراي اسلامي شهر يزد، معتمدين محله گنبدسبز در خصوص تشكيل جلسه كميته اجتماعي ساماندهي اتباع براي استفاده از تسهيلات بازآفريني و پيش‌بيني يكسري مشوق‌هاي بازدارنده مبني بر بازسازي منازل صاحب‌خانه‌هايي كه ملك خود را به اتباع اجاره داه‌اندبررسي و اعلام‌نظرنماينداز اهم آنها بود .
آدرس کوتاه :