شناسه : 155914276

برگزاري جلسه ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي


به رياست معاون سياسي ،امنيتي و اجتماعي فرمانداري يزد,جلسه ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي در حوزه عفاف و حجاب برگزار شد .

اولین جلسه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی در حوزه عفاف و حجاب به منظور بسط و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب با حضور محمد علي جعفري معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي فرمانداري يزد ، روسای ادارات تابعه و اعضای ستاد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد؛ اين جلسه با دستور كار بزرگداشت هفته عفاف و حجاب شهرستان يزد برگزار و در خصوص برگزاري برنامه هاي هفته عفاف و حجاب بحث و تبادل نظر و تصمياتي اتخاذ شد .


آدرس کوتاه :