شناسه : 136102971

برگزاري جلسه بررسي مشكل شركت تعاوني مصالح ساختماني يزد


معاون برنامه ريزي و توسعه فرمانداري طي نشستي با اعضاي هيئت مديره شركت تعاوني مصالح ساختماني يزد مشكلات اين شركت را مورد بررسي قرار داد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد در اين نشست كه با حضور رئيس اداره برنامه ريزي فرمانداري، اعضاي هيئت مديره شركت تعاوني مصالح ساختماني ، نماينده اتحاديه مصالح ساختماني و مديرفروش و نماينده كارخانه توليدي سيمان تجارت مهريز برگزار شد حاج حيدري ضمن بررسي مشكلات شركت تعاوني مصالح ساختماني يزد، پيشنهادات اتحاديه مصالح فروشان و نماينده كارخانه سيمان تجارت مهريز را نيز مطالعه و مورد ارزيابي قرار داد .

در ادامه پس از تبادل نظر با اعضاي جلسه براي رفع مشكلات اين شركت مواردي تصويب شد.


آدرس کوتاه :