شناسه : 26913730
فرماندار يزد تأكيد كرد:

برنامه ريزي هدفمند براي مقابله با رواج مواد مخدر در جامعه


فرماندار يزد گفت:در برنامه هاي مبارزه با مواد مخدر بايد به نسل جوان و آينده ساز جامعه توجه ويژه شود.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، محمود شاكري شمسي در جلسه شوراي فرعي مبارزه با مواد مخدر شهرستان يزد با اشاره به اينكه براي مقابله با رواج مواد مخدر در جامعه بايد برنامه ريزي هدفمند و اصولي داشت گفت: ضرورت دارد با شناسايي نقاط قوت و ضعف برنامه هاي اجرا شده ، نسبت به تدوین برنامه های سال آینده اقدام نمود.

فرماندار يزد افزود: توجه به سرمايه هاي انساني به ويژه نسل جوان و آينده ساز و داشتن برنامه برای به فعلت رساندن آن برنامه ریزی لازم صورت پذیرد.

وي با بيان اينكه متأسفانه امروز مواد مخدر راحت و ارزان در جامعه توزيع مي شود كه اين زنگ خطري است خاطرنشان كرد: رواج مواد مخدر به ويژه مواد مخدر صنعتي، كاهش سن اعتياد و ناهنجاري هاي ناشي از مصرف اين مواد خانمان سوز، حاكي از آن است كه اقدامات اثربخش تری براي مقابله در اين حوزه بايد گسترش يابد.

رئيس شوراي فرعي مبارزه با مواد مخدر شهرستان يزد با اشاره به آغاز به كار "مركز اقامت ميان مدت درمان اعتياد نويد آزادي" موضوع تبصره ‏‏2 ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر تصريح كرد: ايجاد اين مركز كه در جلسات شهرستان مطرح و از طرف شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان مورد تأييد و تصويب قرار گرفت قطعاً مي تواند آغاز يك حركت منسجم و خوب در زمينه مقابله با معتادين خياباني و جلوگيري از بسياري از ناهنجاري هاي اجتماعي باشد.

فرماندار يزد با تأكيد به اينكه يكي از محورهاي عمده و تأثيرگذار در بحث پيشگيري، توجه به امر آموزش است تصريح كرد: در حال حاضر بايد با استفاده مناسب از ابزارهاي جديد اطلاع رساني نسبت به آموزش و انتقال مفاهيم و پيام ها در زمينه مبارزه با مواد مخدر و پيامدهاي مصرف آن گام برداريم.

شاكري شمسي در پايان با اشاره به رويكرد شورا مبني بر طرح مسائل و مشكلات ناشي از رواج اعتياد در جلسات و محافل مختلف گفت: وظیفه تبلیغ درباره اثرات سوء مواد مخدر و اعتیاد، به چند نهاد خاص محدود نمی شود؛ بلکه این امر باید در همه اركان اجتماع صورت پذيرد.


آدرس کوتاه :