شناسه : 158807117

بررسی مشکلات محله حسن آباد یزد


معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری در حضور جمعی از ساکنان محله حسن آباد یزد مسائل و مشکلات این محله را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، " علیرضا جدیدی اردکانی" معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری در این نشست که معتمدین محلی و نمایندگان موسسات مردم نهاد و دفتر تسهیلگری منطقه حضور داشتند پای درد دلهای آنان نشست و در خصوص رفع مسائل و مشکلات مطرح شده تصمیماتی اتخاذشد.


آدرس کوتاه :