شناسه : 158841751

بررسی مسائل ومشکلات اهالی محله حسن آباد یزد در خصوص مشکلات آب منطقه


سید محمد رستگاری فرماندار یزد، محمد فاتحی سرپرست شرکت آب وفاضلاب استان ،معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری،رییس آبفای شهرستان ومسئولین دفتر تسهیل گری درمحل دفتر تسهیل گری حسن آباد، مسائل ومشکلات اهالی در خصوص آب منطقه را بررسی کردند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، فرماندار یزد در این نشست ضمن تاکید بر ضرورت تعجیل در احداث مخزن آب برای منطقه اظهار داشت؛ بحث مدیریت مصرف آب و آموزشهای عمومی مصرف بهینه آب نیز در کنار اقدامات عمرانی و زیرساختی برای حل مشکلات و دغدغه های عمومی منطقه ی رو به رشدی چون حسن آباد از ضرورتهای اجتناب ناپذیر است.


آدرس کوتاه :