شناسه : 158861048

بررسی راهکارهای توسعه کارآفرینی جوانان در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان یزد


فرمانداریزد بر انجام اصولی و اساسی امور پشتیبانی و حمایت از کار آفرینان و واگذاری آنها به جوانان کارآفرین بر مبنای آموزش، تخصص و توانایی تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان یزد با موضوع بررسی راهکارهای توسعه  کارآفرینی جوانان به ریاست "سید محمد رستگاری"فرمانداریزد ، و با حضور مسئولین ذیربط  وجمعی از کارآفرینان جوان شهرستان در محل سالن ولایت فرمانداری یزد تشکیل شد.
فرماندار در این جلسه ضمن استقبال از حضور ارزشمند کارآفرینان جوان در جلسه ، خواستار حضور کارشناسان و جوانان صاحب نظر و متخصص در سایر جلسات تصمیم گیری شهرستان نیز شد و تسری این مهم در تمام بسترهای تصمیم گیری را گامی مهم در راستای انتقال مستقیم دغدغه ها وبارش افکار و دست یابی به راهکارهای عملی و علمی تر برای رفع مشکلات و همچنین عیان شدن کاستی های اجرایی و تکاپوی بیشتر سیستم اجرایی شهرستان در رفع آنها بیان کرد   .
وی در ادامه لازمه ی ثبات و پایداری رو به رشد بخش خصوصی و کارآفرینی های جوانان شهر و روستاهای شهرستان را، آموزش مستمر و بروز رسانی اطلاعات آنها عنوان کرد و علی الخصوص نقش آموزش و پرورش و پارک علم فناوری و صدا و سیما را در برقراری حلقه ارتباطی منسجم و اثربخش در تغییر و تحول نگرشها نسبت به کار و کارآفرینی و اصلاح توقع عمومی نسبت به حضور و دخالت مستقیم دولت در ایجاد اشتغال ، بسیار شایان توجه عنوان کرد.
همچنین در این جلسه مدعوین حاضر  راهکارها و پیشنهادهای خود را ارائه نمودند  که پس ازبحث و تبادل نظرات تصمیماتی در جهت توسعه کارآفرینی جوانان  شهرستان اتخاذ شد .


آدرس کوتاه :