شناسه : 64349398
فرماندار يزد اعلام كرد:

بررسي صلاحيت نامزدها مجلس شوراي اسلامي در هيأت اجرايي به پايان رسيد


فرماندار يزد گفت: هیأت اجرایی شهرستان بررسي صلاحیت کلیه نامزدها نمايندگي دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي را انجام و نتيجه را به هیأت نظارت اعلام نموده است.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، " محمود شاكري شمسي " در خصوص روند بررسي صلاحيت نامزدهاي دهمين دوره انتخابات مجلس شورا اسلامي گفت: به استناد ماده 50 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي صلاحيت نامزدها بلافاصله بعد از پايان ثبت نام تا پايان روز دوشنبه 14 دي ماه به مدت 10 روز در هيأت اجرايي بررسي شد.

فرماندار يزد با اشاره به افزايش 100 درصدي ثبت نام داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي در دوره دهم نسبت به دور گذشته تصريح اظهار داشت: خوشبختانه با جلسات متعدد و طولانی که هیات اجرایی داشت، بررسي صلاحيت كليه داوطلبان در مهلت قانون انجام و براساس برنامه زمان بندي انتخابات به هيأت نظارت استان اعلام گرديد.

وي افزود: داوطلباني كه صلاحيت آنها براي هيأت اجرايي احراز نشده است براساس ماده 51 قانون انتخابات مي توانند از 16 الي 19 دي ماه مراتب اعتراض خود را به هيأت نظارت استان اعلام نمايند.

رئيس هيأت اجرايي دهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: هيأت اجرايي شهرستان يزد به استناد قانون و معیارهایی که قانون مشخص کرده است، بررسي صلاحيت داوطلبان را انجام و همان گونه که قانون بر آن صراحت دارد، اگر صلاحیت فردی از سوی هیئت اجرایی احراز نشود، به استناد مدارک و اسناد مربوطه به هیئت نظارت اعلام خواهد شد.

" شاكري شمسي " اضافه كرد: اسامي قطعي نامزدهاي دهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي به استناد ماده 36 آئين نامه اجرايي انتخابات مجلس شوراي اسلامي 28 بهمن ماه اعلام خواهد شد

فرماندار يزد در پايان در خصوص زمان شروع تبلیغات کاندیداهاي مجلس شوراي اسلامي گفت: تبليغات كانديداهاي مجلس شوراي اسلامي  از 94/11/29 به مدت يك هفته آغاز و تا 24 ساعت قبل از زمان اخذ رأي ادامه خواهد داشت.
آدرس کوتاه :