شناسه : 702804

براي اولين بار در سطح شهرستان يزد و توسط شركت تعاوني كشاورزي مهاجرين يزدي قارچ صدفي توليد و به بازار مصرف استان و شهرستانهاي همجوار عرضه گرديد .


      به ميمنت بزرگداشت ايام ا... دهه مبارك فجر انقلاب اسلامي واحد توليدي قارچ صدفي با حضور آقاي عظيمي نيا فرماندار يزد و بزاززاده رئيس اداره تعاون روستائي شهرستانهاي يزد و صدوق و اعضاء هيأت مديره و مدير عامل و تعدادي دانشجويان كارآموز راه اندازي گرديد .   لازم به ذكر است توليد قارج صدفي براي اولين بار در استان يزد به نتيجه رسيده و در طول سال طي 4 مرحله كشت و برداشت مي شود و در هر دفعه 600 كيلوگرم برداشت مي شود كه ارزش ريال آن 96.000.000 ريال مي باشد .

 

   به ميمنت بزرگداشت ايام ا... دهه مبارك فجر انقلاب اسلامي واحد توليدي قارچ صدفي با حضور آقاي عظيمي نيا فرماندار يزد و بزاززاده رئيس اداره تعاون روستائي شهرستانهاي يزد و صدوق و اعضاء هيأت مديره و مدير عامل و تعدادي دانشجويان كارآموز راه اندازي گرديد .

  لازم به ذكر است توليد قارج صدفي براي اولين بار در استان يزد به نتيجه رسيده و در طول سال طي 4 مرحله كشت و برداشت مي شود و در هر دفعه 600 كيلوگرم برداشت مي شود كه ارزش ريال آن 96.000.000 ريال مي باشد .

آدرس کوتاه :