شناسه : 2528142

بخشدار مرکزی شهرستان یزد منصوب شد


سید محمد میرمحمدی استاندار یزد طی حکمی حسین عسکرزاده را به عنوان بخشدار مرکزی شهرستان یزد منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد ، سید محمد میرمحمدی در بخشي از اين حكم آورده است: در اجرای ماده 6 مصوبه شماره 602/12 مورخ 1377/07/30 شورای عالی اداری و با عنایت به تفویض اختیار شماره 142024 مورخ 92/12/06 وزیر محترم کشور ، جنابعالی را به عنوان بخشدار مرکزی شهرستان یزد منصوب می نمایم. امید است با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب وظایف مصوب در راستای تحقق اهداف و آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست ها و برنامه های دولت تدبیر و امید موفق باشید.


آدرس کوتاه :