شناسه : 19596494

بخشدار مركزي يزد بر رعايت دفع اصولي پسماندها در حوزه كشاورزي تاكيد كرد


بخشدار مركزي يزد برتوجه ويژه به دفع اصولي و بهداشتي پسماند درحوزهاي كشاورزي تاكيد كرد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، حسين عسكرزاده در جمع با دهياران روستاهاي بخش مركزي با اشاره به ضرورت ساماندهی وضعیت پسماند در زمينه كشاورزي گفت: خوشبختانه قوانین خوب و مناسبی در حوزه پسماند وجود دارد که رعایت آن تا حد زیادی می تواند تضمین کننده و حافظ محیط زیست باشد.

بخشدار مركزي يزد با اشاره به ضرورت ساماندهي وضعيت پسماند به رسيدگي وضعيت جايگاه جمع آوري ودفع زباله و پسماند در روستاها تاكيد كرد: دهياران بايد با برنامه ريزي نسبت به جايگاه هاي بهداشتي و مناسب جمع آوري پسماند اقدام كرده و به دقت برنحو دفن و جمع آوري پسماندها نظارت داشته باشند.
آدرس کوتاه :