شناسه : 140826496

بخشدار زارچ از پرسنل نیروی انتظامی زارچ تجلیل کرد


"علیرضا عرشیان"بخشدار زارچ با همراهی"مرتضی زیباییان" و "مهدیه لاری"کارشناسان بخشداری با حضور در مقر فرماندهی نیروی انتظامی زارچ ، ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی از آنان تجلیل کرد.

آدرس کوتاه :