شناسه : 697770
در مراسمي با حضور مسئولان

بخشدار جديد زارچ معرفي شد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد ، در مراسمي با ضحور سيفي فرماندار، تقوايي مديركل سياسي و انتخابات استانداري ، معاونين فرماندار و تني چند از مسئولين بخش از زحمات ابوترابي تقدير و خوشنويس به عنوان بخشدار جديد زارچ معرفي شد.
در مراسمي با حضور مسئولان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :