شناسه : 696918
فرماندار يزد:

بحران سوريه بايد از راه دموكراسي و ديپلماتيك حل شود


به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، عزيزا...سيفي فرماندار تأكيد كرد بحران سوريه تنها از طريق دموكراسي حل خواهد شد.
فرماندار يزد:

عزيزا...سيفي در اين رابطه گفت: امروز در نقاط مختلف جهان شاهد اين هستيم كه مدافعان دروغين حقوق بشر و دموكراسي با حمايت از گروههاي تروريستي در سوريه بار ديگر ماهيت واقعي را نشان داده اند.

فرماندار با بيان اينكه  كشورهاي غربي  اصرار در مداخله در كشور سوريه دارند خاطر نشان كرد: مسئله سوریه تنها بحث دموکراسی نیست و اين بحران تنها اين كشور را در بر نمي گيرد بلكه ابعاد مختلف و گسترده تري دارد كه بايد مورد ارزيابي قرار گيرد.

وي تأكيد كرد: جمهوري اسلامي ايران به عنوان كشوري تأثير گذار در منطقه و جهان مي تواند نقش تأثيرگذاري را در حل بحران سوريه داشته باشد.

سيفي با اشاره به اقدام اخير تروريستهاي در ربودن زائرين ايراني اظهار داشت : اين حركت نشان از ضعف اين گروهها است و عملی به دور از انسانیت و تمامی قواعد بین المللی است كه انشاءاله انجام اقدامات موثر كه از سوي دستگاه ديپلماسي كشور صورت مي گيرد  زمینه آزادی و بازگشت هموطنانمان را به ایران اسلامی را فراهم شود.   

آدرس کوتاه :