شناسه : 697600
فرماندار يزد:

با واحد هاي صنفي بدون پروانه برخورد قانوني خواهد شد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد ، عزيزا...سيفي فرماندار در جلسه بررسي واحدهاي صنفي بدون پروانه بر برخورد قانوني با متخلفان تأكيد كرد.
فرماندار يزد:

عزيزا... سيفي در اين خصوص با بيان اينكه واحدهای صنفی فاقد پروانه بايد هر چه زودتر ساماندهي شوند خاطر نشان كرد: تكليف اين نوع مغازه ها بايد هر چه زودتر روشن شود و اگر مغازه اي در مورد مجوز اقدام نكرد برخورد قانوني صورت گيرد .

فرماندار با اشاره به فعاليت برخي از واحدهاي صنفي بدون پروانه كسب در شهرستان يزد كه تعداد آن ها روز به روز در حال افزايش مي باشد تصريح كرد: و با همکاری دایره اماکن عمومی نیروی انتظامی واحدهای صنفی فاقد پروانه در شهرستان شناسايي و در آينده اي نزديك ساماندهی می‌شوند.

وي اظهار داشت با تسهيل شرايط صدور پروانه مي توان گام جدي در اين خصوص برداشت و از تخلفات و بي قانوني ها جلوگيري نمود.

سيفي افزود: وجود واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب ، جایگاه، اعتبار و اعتماد جامعه اصناف را خدشه‌دار می‌کند و پیگیری تخلفات آنها از سوی مردم دچار مشکل می‌شود.

فرماندار در پايان بر ضرورت همكاري همه دستگاهها در اين خصوص تأكيد كرد و گفت: بايد با برنامه ريزي و تبليغات مناسب در اين خصوص گام اساسي برداشته شود.

آدرس کوتاه :