شناسه : 701664

با حضور وزير كشور چهار پروژه عمراني در يزد به بهره برداري رسيد


يزد - طي آييني با حضور وزير كشور چهار پروژه عمراني در شهر يزد به بهره برداري رسيد.

به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار ايرنا، افتتاح ايستگاه پمپاژ آب آشاميدني يزد از جمله اين پروژه ها بود.
اين ايستگاه با ظرفيت چهار هزار و 700 متر مربع مكعب در ساعت به مخازن خير آباد، باغ خان و غدير بطول 9 هزار متر مكعب آبرساني مي شود.
براي ساخت ايستگاه ياد شده 5/47 ميليارد ريال هزينه شده است.
همچنين ساختمان آموزشي دانشگاه يزد با زيربناي دو هزار يكصد متر مربع با صرف هزينه هشت ميليارد ريال به بهره برداري رسيد.
اين ساختمان در دو طبقه ساخته شده و داراي 16 كلاس با ظرفيت يكهزار نفر است.
بهره برداري از ساختمان آموزشي دانشگاه پيام نور يزد هم از ديگر اين پروژه ها بود.
اين ساختمان در دو طبقه با زير بناي دو هزار و 400 متر مريع ساخته شده و داراي 16 كلاس
و دو آزمايشگاه است.
براي ساخت آنها بيش از هشت ميليارد ريال هزينه شده است.
عمليات ساخت خوابگاه 416 نفره خواهران دانشگاه يزد با حضور وزير كشور آغاز شد.
اين خوابگاه با زير بناي هشت هزار و 600 متر مربع در سه طبقه و با صرف هزينه اي بالغ بر 40ميليارد ريال ساخته شده است

آدرس کوتاه :